Thẻ: apple

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Người tự tin khẳng định có thể đánh bại chip Apple M1 là ai?

Cuối năm ngoái, Apple đã công bố chip M1 cho PC – một chip dựa trên kiến trúc Arm hứa hẹn cho tốc độ và hiệu quả năng lượng mà không công ty nào khác có thể cạnh tranh ở thời điểm này, kể cả Intel lẫn Qualcomm. Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới