Thẻ: bique

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Hàng chờ dịch vụ tại các quầy giao dịch hành chính công tại Việt Nam

Hàng chờ dịch vụ luôn là vấn đề khiến cho người tham gia sử dụng dịch vụ không thoải mái. Nhưng nó lại rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể bắt gặp các hiện tượng hàng chờ như các ngân hàng có khách hàng xếp hàng để nhận dịch vụ